top of page
Acceptence a.jpg

פרחי

פרחים הם אחת היצירות היפות ביותר של אלוהים. אני מצייר פרחים כדי לשמור על עצמי מסונכרן עם הטבע. פרחים מספקים לי את הגשר להתחבר למציאות. המסר שאני רוצה להעביר עם הציורים שלי הוא להיות מלא תקווה ולהאמין בזמנים אפלים.

mother earth.jpg

אמא אדמה

כולנו מחוברים לאמא אדמה, אנו מקבלים בית מחסה לאהבה וכוח דרך אמא טבע. יהי רצון שכולנו נתקע בזה עמוקות.

joy of life.jpg

תקציר

אקספרסיוניזם מופשט עבורי הוא ציור של מחשבה טהורה ו emotion. אני רוצה שזה יתפרש על ידי הצופה כשהם מביאים את נקודת המבט שלו אליו. לא משנה כמה אנשים שונים, בציורים שלי, הם יכולים למצוא משהו שמדבר אל האני הפנימי שלהם.

31days of minipainting.jpg

31 ימים של מיני ציורים

יוצרים ואמנים בכל רחבי העולם לוקחים חלק בפרויקט כלשהו המשתמש בו כהנחיה ליצור משהו בכל יום. עשיתי #31 ימים ממיני ציורים. נכנסתי לפרויקט הזה כדי לתת לעצמי צוהר ליצור יצירת אמנות מדי יום, ובתקווה שאני אצמח כאמן.

spirirual painting.jpg

רוחני

רוחניות היא למצוא את המטרה שלך ואת מה שהנפש שלך רוצה. הציורים שלי מדברים על החוויות שלי עם כוח האלוהי. חלק מהנשמה שלי מוטבע בציורים האלה.

bottom of page