top of page

השתקפות

עיר מודרנית שמנסה לראות את עברה בהשתקפות השבורה

Reflection_edited.jpg

אקספרסיוניזם מופשט עבורי הוא ציור של מחשבה טהורה ו emotion.

אני רוצה שזה יתפרש על ידי הצופה כשהם מביאים את נקודת המבט שלו אליו.

לא משנה כמה אנשים שונים, בציורים שלי, הם יכולים למצוא משהו שמדבר אל האני הפנימי שלהם.

bottom of page